Loading Laddar...
 

Introduktion-/Handledarutbildning

  • Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Introduktionsutbildningen måste vara giltig vid tidpunkten för beslut om
    godkännande som handledare.
  • För att du ska få din ansökan behandlad av oss måste också din elev ha gått en introduktionsutbildning.
  • Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

 

 Vad innehåller introduktionsutbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning,
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen och
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.

En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

 

Informationen är hämtad från www.korkortsportalen.se